Governing Body

Sr. No. Name of the Person Designation
1. Shri. Kashiram Tanaji Chavan. President
2. Shri. Bhiku Mahipat Govalkar. Vice-President
3. Adv. Tukaram Laxman Dafale. Secretary
4. Shri. Dattaram Bhiku Dhumak. Join-Secretary
5. Shri. Rajaram Pandurang Baikar. Treasurer
6. Shri. Subhash Dhondu Jakhal. Member
7. Shri. Tukaram Mahadev Bhuvad. Member
8. Shri. Suresh Laxman Kothare. Member
9. Shri. Ramchandra Sonu Harawde. Member
10. Shri. Babaram Keshav Talekar. Member
11. Shri. Dattaram Bala Baikar. Member
12. Shri. Shridhar Bhagvan Kangane. Member
13. Shri. Dilip Shankar Mhade. Member
14. Shri. Vishnu Balkrishn Nivate. Member
15. Shri. Madhukar Gopal Kajari. Member
16. Shri. Shridhar A. Kangane. Member