Research Publications

Sr. No. Title of paper Name of the author’s Department of the teacher Name of journal Year of publication ISSN number/ISBN number
 1. Ecocritical concerns in margaret at wood’s oxyx and crake Mr. Sachin B. Kale English Disha Sanshodhanachi 2016 97-81-925358-5-2
2. Lokmanya Tilkanchya rashtravadachi prasangikta Mr. Salukhe V. N Political Science Disha Sanshodhanachi 2016 97-81-925358-5-2
3. Bhartatil striyancha Darja Ani Asanghatit Kshetratil striyansamoril Aavhane Mrs. Sakshi S. Khedekar Sociology 2015
4. Ratnagiri jilhyatil Matsyavikri vyavsayatil striyanpudhil Aavhane aani sablikaran Mrs. Sakshi S. Khedekar Sociology Disha Sanshodhanachi 2016 97-81-925358-5-2
5. Kharphuti vanspati sanvarkshan kalachi garaj Mrs. Geeta V. Tharaval Economic Disha Sanshodhanachi 2016 97-81-925358-5-2
6. Sant Raidas ke kavya me chitrit Bhavpkash Mr. Javed Patel Hindi Disha Sanshodhanachi 2016 97-81-925358-5-2
7. Madhyayugin Dakkhni hindi kavya me Bhartiy sanskrti ke Darshan Mr. Javed Patel Hindi Research Direction 2019 2321-5788 Impact Factor 5.7
8. Sant Namdevanchya sahityacha Shodh aani Bhodh Mrs. Meghana Mohite Marathi Disha Sanshodhanachi 2016 97-81-925358-5-2
9. Mahiti Tandradyanacha Granthalaya madhye honara upyog Mrs. Pradnya V. Shinde Lib Science Disha Sanshodhanachi 2016 97-81-925358-5-2